20%-

لواشک سنتی سیب هلو

لواشک سیب هلو

120,000 تومان
20%-

لواشک سنتی کیوی

لواشک سنتی کیوی

120,000 تومان
14%-
172,000 تومان
20%-

حبه میوه مخلوط

حبه میوه مخلوط

160,000 تومان
5%-

توت فرنگی

توت فرنگی

620,000 تومان
15%-

میوه های خشک

گلابی

212,000 تومان
20%-

میوه های خشک

پرتقال تو سرخ

175,000 تومان
20%-

میوه های خشک

پرتقال تامسون

160,000 تومان
3%-

اناناس

اناناس ریز

533,000 تومان
4%-

اناناس

آناناس درشت

500,000 تومان
7%-

میوه های خشک

نارگیل

325,000 تومان
9%-

موز

موز

320,000 تومان