25%-
15,000 تومان
13%-

گردو

گردو

200,000 تومان
12%-
220,000 تومان
17%-

عسل

عسل

250,000 تومان
17%-
10,000 تومان
17%-
10,000 تومان
7%-
65,000 تومان
11%-

زعفران

خامه زعفران

40,000 تومان
17%-

ادویه

زردچوبه

25,000 تومان
7%-
65,000 تومان
23%-

ادویه

فلفل قرمز

10,000 تومان
17%-

ادویه

فلفل سیاه

15,000 تومان